NOMİNAL FİYAT

tahvil ve aksiyon gibi senetlerin üzerlerinde yazılı olan itibarî değerleridir.
Hisse senetleri emisyonu, nominal fiyatın üstünde yapılabilir fakat altında olamaz. Yeni ihraç edilen tahvillerde ise, emisyon değerinin nominal fiyat üstünde veya altında olması mümkündür. »
İhraçtan sonra, hisse senetlerinin alım ve satım fiyatları arz ve talep dalgalanmalarına göre, nominal fiyatın altına düşebilir veya üstüne çıkabilir. Ancak amortismana tâbi hisse senetlerinin ödenmesinde, nominal fiyat esas tutulur.
Hisse senetlerinde, borsa kurlarının nominal fiyat üstüne çıkmasında veya altına düşmesinde psikolojik etkenler ve piyasada estirilen-hava rol oynar. Bir hisse senedinin temsil ettiği gerçek değer ile borsa rayici arasında daima yakın ilişki bulunmayabilir, örneğin Ereğli Kömür ve Çelik tesislerinin gerçek değeri kuruluşu izleyen on yıl zarfında nominal sermayenin kat kat üstüne çıktığı halde, hisse senetleri alım ve satımının nominal fiyat altında cereyan ettiği dikkate çarpmıştır. Bu durum şirketin az kâr dağıtmasile. kamu otoritesinin dağıtılacak kârı tayin etmek durumunda bulunmasile ve grevlerin basında uyandırdığı yankılarla izah edilmiştir.
Tahvillerin borsa kurları ile nominal fiyatları arasında fark belirmesi, faiz haddindeki dalgalanmalardan ileri gelmektedir. Para piyasasının akıcı olduğu memleketlerde, faiz haddinin düşmesi. genellikle tahvil fiyatlarının yükselmesi yönünde bir eğilim yaratır.
ÜCRET
Tahviller, vadesi geldiğinde, nominal fiyatları üzerinden itfa edilir.
Almancası : Nominalpreis.
Fransızcası : prix nominal.
İngilizcesi : nominal price.
(Bk; ihraç değeri, itibarî değer, hisse senetleri).

Yorum yazın