NOKTA ELASTİKLIĞI

bir y – f(x) fonksiyonunun herhangi bir noktasında, y deki nisbî artışın (Ay/y), x deki -nisbî artışa (&x/x) oranının sıfıra giderken limitidir.
Yukarıdaki tanıma göre örneğin D = — P + 1
talep fonksiyonunun (1,2) noktasındaki elâstik- liği (nokta elâstikliği).
±D/D d D P
EA = Lim =
&P->o P/P dP D
= (— t) (1/2) = — 1/2 di r.
Fonksiyon yukardaki örnekte olduğu gibi doğrusal dahi olsa, türev (dD/dP) sabit olmakla beraber her noktada P/D oranı değişeceğinden, nokta elâstikliği çeşitli sayısal değerler alabilir.
Fiyatın sıfır olduğu noktada P/D oranı da sıfır olacağından
** = 0.
talebin sıfır olduğu noktada P/D sonsuz olacağından
yazılabilir. Diğer noktalarda elastiklik sıfır ile eksi sonsuz arasında değerler taşır.
Almancası : Punktelastizitat.
Fransızcası : élasticité du point.
İngilizcesi : point elasticity.
(Bk; elâstiklik, yay elâstikliği, arz elâstikliği, talep elâstikliği, çapraz elâstiklik).

Yorum yazın