NİSBİ MONOPOL

fiyatı tayin eden firmanın piyasa hâkimiyeti mutlak değildir. Monopolcü firmanın kontrolü dışında kalmış satışlar vardır.
Bir memlekette yerlilerinin yanı başı Amerikan sigaraları kayde değer miktarlarda kaçak olarak satılabiliyorsa, kanugî tütün ve sigara monopolü nisbidir.
Bir büyük cam fabrikası piyasa ihtiyaçlarını geniş ölçüde karşılarken yanı başında ufak kapasiteli rakip tesisler de faaliyet gösterebiliyor- larsa, monopol yine nisbidir.
Almancası : partielles Monopol.
Fransızcası : monopole partiel.
İngilizcesi : partial monopoly.
(Bk; monopol, monopol benzeri, monopol türleri).

Yorum yazın