NET YATIRIM

amortismanlar düşüldükten sonra geriye kalan aktüel kapital değerindeki artıştır.
A/f
net yatırım oranını belirtir.
Almancası : Reı’ninvestition. Nettoinvesti- tion.
Fransızcası : investissement net.
İngilizcesi : net investment.
(Bk; yştırın}, aktif). . , ,

Yorum yazın