NEO-KLASIK SENTEZ

akımı. Alfred Marsh başlamıştır. Bu terim, bir süre Cambridge iktisatçılarını ifade maksadile kullanılmıştı
Günümüzde Neo-Klâsik Sentez denilin anlaşılması gerektiğini. Paul A. Samuelson özetlemektedir :
Neo-Klâsik Sentez. Klâsiklerin fiyatlara roekonomiye ilişkin teorileri ile makro d gelir dağılımına ait teoriyi bir araya geti Klâsikler tarafından varsayılan dengeni ve maliye politikasile kurulabileceğini, durgunlukların veya enflâsyonların önlen ğini, ferdi tasarrufun endişe edilecek bir yon nedeni sayılmaması gerektiğini, özel ile devlet harcamalarını dengeyi koruya kilde ayarlamak mümkün olabileceğini, konomi ile makroekonomi arasında bağd bulunmadığını ve İktisadî istikrarda mer katarının önemli rol oynadıklarını ortay Neo-Klâsik Sentez’ d ir.
Almancası : fJeoklassJsche Synthèse.
Fransızcası : synthèse néo-classique.
İngilizcesi : neoclassical synthesis.
(Bk; Alfred Marshall, Arthur Cecil Pigou, J.E. Meade, Neo-Klâsik Büyüme Teorisi).

Yorum yazın