NATIONAL BANKS

sistemi Amerikada 1863 yılında çıkarılmış bir kanunla kurulmuştur.
Bu tarihten Federal Reserve örgütü faaliyete geçirilinceye kadar, emisyon işleri National Banks tarafından yürütülmüştür.
National Banks, zamanımızda ticaret yahut mevduat bankaları olarak faaliyet göstermektedir.
_ National Banks, hükümete bağlı kredi kurumlandır.
(Bk; Federal Reserve Bankaları).

Yorum yazın