NAKLİYAT SİGORTASI

bir malın muhtelif araçlarla bir yerden başka bir yere nakliyesi esnasında uğrayabileceği hasarı temin eden sigortadır.
Gemi teknelerinin sigortaları da bu branş içinde mütalâa edilmektedir.
Nakliyat sigortası, sigorta edilen eşyaya, sevk- ediiecek araca ve sevk mahalline göre nev’ilere ayrılır ve özellik arzeder.
(D. Zaim)
Almancası : Transportversicherung.
Fransızcası : assurance de transport.
İngilizcesi : insurance against risk of carriage.

Yorum yazın