MUHASEBE SİSTEMİ

muhasebe faaliyetinin, hesaplar. kayıt defterleri, fişler, tablolar, usuller, hesap planı ve muhasebe talimatı gibi kısımlardan kurulu düzeni. Bu düzen içinde muhasebe faaliyeti ile işletmenin (muhasebe biriminin) varlıkları, borçları ve sermayesi, hasılatı ve masrafları, kayıt ve tesbit edilir ve kontrola tabi tutulur.
Bazı yazarlar, çift-girişli kayıt usulünün çeşitli uzamalarına, ya da çeşitli işletmelerin kayıt ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş değişik şekillerine de «muhasebe sistemleri» adı vermektedirler: Parti Maliyeti, Safha Maliyeti Sistemi, gibi. Burada, bu terim, bu anlamda kullanılmayacaktır.
Almancası : Buchhaltungsverfahren.
Fransızcası : système comptable.
İngilizcesi : systems of account, accounting systems.
(Bk; muhasebe).

Yorum yazın