MUAMELE TEDAVÜL HIZI

paranın ödemelerde el değiştirme temposudur.
Banknotlar da, insanlar gibidir. İçlerinde durmaksızın yer değiştirenler, aynı yerde haftalarca oyalananlar veya bir yere kapatılıp muhafaza edilenler vardır, iktisatçılar, bu banknotlardan her- biri ile teker teker ilgilenmemekte, sadece tümünün ortalama el değiştirme temposu üzerinde durmaktadırlar.
Paranın ortalama el değiştirme hızı, ödeme hacmi para arzına bölünmek suretile bulunmaktadır. Meselâ ödemeler tutarı 240 milyar ve para hacmi 80 milyar ise. satınalma gücünü temsil eden araçların ortalama üç defa el değiştirdikleri kabul edilmektedir.
(Bk; gelir tedavül hızı, dolaşım hızı).

Yorum yazın