MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK

1971 de Amerikanın beşinci ve dünyanın dokuzuncu büyük bankası durumunda idi.
Aktiflerinin tutarı, bu tarihte 12 milyar 107 milyon dolar idi.
On milyar dolara yaklaşan mevduatının %60 ı, ıskonto portföyüne ve açık kredilere kullanılmaktaydı.
Yatırımlara bağladığı miktarı, 1 milyar 200 milyon dolar idi. Aktifinde 725 milyon dolarlık devlet tahvili ve 836 milyon dolarlık muhtelif kıymetler bulunmaktaydı.
(Bk; Amerikan bankacılığı; Morgan).

Yorum yazın