MONETER TALEP ENFLÂSYONU

para arzının İktisadî dengeyi bozabilecek derecede şişmesinden ileri gelir.
Para arzındaki şişkinlik, devlet harçarpalarjle ve kredi mekanizmaşile ilgili .olabilir, . ,
[vîonşter t^lep enflâsyonlarında, paça, arzının şruş .oranı, büyüme hızından -*ha>yji yüksektir.
Moneter talep enflâsyonunda
&M &Y M Y
durumu ile karşılaşılır.
Bu formülde ;
M , para arzıdır.
Y , toplam üretimdir.
A/Vf , para arzındaki artıştır.
A/ , üretimdeki artıştır.
Almancası : monetäre Nachfrageinflation.
Fransızcası : inflation par excès de ta demande et des flux monétaires.
İngilizcesi : monetary demand inflation.
(Bk; enflâsyon, talep enflâsyonu, enflâsyonist talep fazlası).

Yorum yazın