MIRABEAU (Victor Riquetti)

aynı soy adını taşıyan İhtilâl çağı politikacısının babasıdır.
1715-1789 yıllarında yaşamıştır.
Sosyal felsefe ile uğraşmıştır. Fizyokratın.
1 Dn . Ouesnay.. sistemini -kararken bir, fcitabın- dah. faydalanrrrrşirr. ‘Adam S/nith^ de,H onun ..fekleri üzerinde durmuş ve bazı noktala rda%i I harm ajm»,şt*r. ; p ..t^ •* s.tv t >ı /, ı » –
(Bk; FizycİVraflârj. ‘

Yorum yazın