MİLLÎ SANAYİ KONFERANS HEYETİ

Amerikada faaliyet gösteren bir kuruluştur.
Tesis tarihi 1916 dır.
Amaçlan, ekonomi ve iş idaresi alanlarında ilmî araştırmalar yapmak, pratik hizmetlerde bulunmak ve bilgi toplamaktır.
Almancası : Nationaler Ausschuss für Industrlekonferenz.
Fransızcası : Conseil national de la Conférence industrielle.
İngilizcesi : National Industrial Conférence Board.

Yorum yazın