MİLLETLERARASI İŞVERENLER ORGANİZASYONU

1920 de kurulmuştur.
Merkezi. Brüksel’dedir.
Yirmi altı ülke, 1963.yılına kadar katılmış bulunuyordu.
Almancası : Internationaler Arbeitgeberverband.
Fransızcası : Organisation Internationale des Employeurs.
İngilizcesi : International Organisation of Employers.
MİLLETLERARASI LİKİDİTE, bir memleketin dış ödemelerde faydalanabileceği satınalma gücüdür.
Milletlerarası likidite’nin unsurları şunlardır:
🙂 Merkez bankası veya hazine elinde bu- •nan serbest altın,
ii) Merkez bankasının aktifindeki konvertibl dövizler.
•ii) Üye memleketlerin Milletlerarası Para FonurdaW kullanılabilir rezervleri,
iv) Özel çekiş hakları.
1970 başlangıcında Demir Perde dışındaki memleketlerin toplam milletlerarası likiditeleri 80 milyar doları aşıyordu. Bu miktarın 39 milyarı altın, 6.7 milyarı Para Fonu rezervleri, 3.4 milyarı özel çekiş hakları ve 31 milyarı döviz rezervleri idi.
Almancası : internationale Liquidität.
Fransızcası : liquidités internationales.
İngilizcesi : international liquidity.
(Bk; ödemeler dengesi, özel çekiş hakları. Milletlerarası Para Fonu).

Yorum yazın