MILL (James)

İngiliz felsefecisi, iktisatçısı ve tarihçisidir.
1773- 1836 yıllarında yaşamıştır.
Sir John Stuart adında bir Iskoçyalının himayesinde yetişmiştir ve onun ismini oğluna vermiştir.
İlk mesleği, vaizlik idi. Londrada, yazarlığa başlamıştır. Jeremy Bentham ile tanışmış ve Utilitarianizm Ekolünü benimsemiştir. Hindistan tarihini kaleme almıştır. Bir iktisat kitabı yazmıştır. Utilitarianizm’i psikoloji temelleri üzerine oturtmağa çalışmıştır. Kıymet kavramını tahlil etmiştir. Hume’un psikoloji teorilerini geliştirmiştir.
(Bk; John Stuart Mili, Utilitarianizm).

Yorum yazın