MIDLAND SANK

Ingilterenin büyük kredi mües- seselerindendir. Kliring bankalarındandır.
Merkezi Londra’dadır.
5000
8000
Eskidenberi, ingilterenin Big Five denilen beş büyük bankası arasında yer tutmuştur.
13000
Aktiflerinin toplamı 1971 de 3 milyar 689 milyon sterling idi.
Başlıca tipler, mal sayısı 2 den ibaret farzedi- lerek tertip edilen aşağıdaki misal ele alınmak suretiyle şöyle özetlenebilir.
Misal :
(p fiyatı, q miktarı, o indisin temel yılını, / indisi indeksin ait olduğu yılı gösterir. Malların -misalde 1 ve 2 den ibaret olan- sıra numaraları sembollerin altına konacak ikinci bir / indisi ile ifade edilir).
O yılı Mallar (j) q0
i yılı
120
360
<Wi
Mallar (j) qi
(Bk; İngiliz bankacılığı).

Yorum yazın