MEVSİMLİK İŞSİZLİK

mevsim değişmelerine, hava şartlarına, bayram veya tatil günlerine bağlı olarak ortaya çıkan bir işsizlik çeşididir.
Mevsimlik işsizlik gelişmiş ekonomiler açısından ekseriya ciddî bir problem teşkil etmemektedir. Bu gibi ülkelerde mevsimlik dalgalanmaların olumsuz etkilerini önleyici birçok İktisadî ve sosyal tedbirler mevcuttur. Meselâ bu kimselerin değişik işkollarında veya başka bölgelerde iş bulmalarını sağlamak, işsizlik sigortasından yararlandırılmaları gibi.
Buna mukabil az gelişmiş ülkelerde, diğer işsizlik çeşitleri yanında, mevsimlik işsizlik de sonuçları bakımından ciddî bir mahiyet arzetmek- tedir. Gerçekten bu gibi ülkelerde faal nüfustan büyük bir kısmının tarımsal faaliyetlerle geçinmesi, çözümlenmesi güç sorunlar ortaya atmaktadır. Bilindiği gibi İktisadî faaliyetler içinde tabiat şartlarından en fazla müteessir olan tarım kesimidir. Üstelik ilkel metodlarla yapılan tarım. mevsim değişmelerinin daha çabuk tesiri altında kalmaktadır. Bu yüzden az gelişmiş ülkelerde mevsimlik işsizlik ile gizli işsizlik birbiri içine girmiş bir manzara arzetmektedir.
Almancası : saisonale Arbeitslosigkeit.
Fransızcası : chômage saisonnier.
İngilizcesi : seasonal unemployment.
(Bk; işsizlik, mevsimlik dalgalanmalar).
Wo

Yorum yazın