MEVDUAT TEDAVÜLÜ

tahlil eden ilk iktisatçılar, Walter Bagehot ve Hartley Withersd ir. Mevduat tedavülü, kaydî paranın dolaşımını ifade eden bir terimdir.
Hartley Withers, çek tedavülü ve kliring sistemi sayesinde bankaların halk tarafından mevduat olarak yatırılmış efektif para miktarına bağlı kalmaksızın kredi yaratabildiklerini izah etmiştir.
Hartley 4/Vithers’e göre, bankalar açtıkları krediyi her vakit ilgiliye efektif olarak ödememektedirler. Kredi alanlar, cari hesaplarına kaydedilen meblâğı harcarken, çok defa çek kullanmaktadırlar. Kredi sahibinin ödeme yaptığı kimseler de, çek bedelini kendi hesaplarına geçirtmektedirler. Vezneden efektif çıkmasına lüzum kalmaksızın, transferler hesaptan hesaba nakil yolundan yapılmaktadır. Kredi hacminin genişlemesine paralel olarak mevduat kabarmakta ve mevduat kabardıkça yeni krediler açmak imkânı belirmektedir. Diğer bir deyimle, mevduatı açılan krediler yaratmaktadır.
Bu sisteme, İngilizcede loans make deposits denilmektedir.
Almancası : Giralgeldumlauf.
Fransızcası : circulation des dépôts bancaires.
İngilizcesi : circulation of bank deposits, «loans make deposits».
(Bk; Walter Bagehot, bankacılıkta kliring sistemi. kredi enflâsyonu, kaydî para, mevduat çarpanı).

Yorum yazın