MEVDUAT SERTİFİKALARI

‘Banka tahvili” olarak tanımlanabilir.
ilk mevduat sertifikaları, 1650-1657 yılları arasında, Stockholm Bankası tarafından çıkartılmıştır. Amerikan bankaları 1961’de ve Ingiliz bankaları 1968’de müşterilerine mevduat sertifikası vermeye başlamışlardır. Türkiye’de,
1980’den beri mevduat sertifikaları kullanılmaktadır.
Devredilebilir mevduat sertifikaları, para piyasasının kredi aletleridir. Borsa senetleri gibi alınıp satılırlar. Teminat olarak kullanılabilirler.
Vadesinden önce mevduatını çekmek isteyen bir tasarruf sahibi, faizinden zarar etmeyi göze almak zorundadır. Mevduat serfitikaları ise, para piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde, işlemiş faiziyle birlikte nakide çevrilebilmektedir.
Vadeli mevduat sahibi, parasını günü gelince bizzat çekmek veya göndereceği kişiye vekâletname vermek durumundadır. Mevduat sertifikası ise, ibraz edene ödenir. Hastalık, seyahat veya görev dolayısıyla vade tarihinde bankaya gidemeyenler için mevduat sertifikası bir kolaylık sağlamaktadır.
İngilizcesi : Certificate of deposit (CD).
Fransızcası: Certificat de dépôt.

Yorum yazın