MEVDUAT SERTİFİKALARI

Banka mevduat hesaplarının dışında, kıymetli evrak niteliğindeki bir. menkul değerdir. Bir bankaya yatırılan mevduatı gösterir, Üzerinde mevduatın tutarı, piyasaya çıkarıldığı tarihi, faizi, vadesi, çıkaran bankanın adı, sertifikayı veren şubenin yetkililerinin imzası ve numarası bulunur. Sertifika kimin elindeyse, sahibi kabul edilir. Mevduat sertifikası nama ve hamiline yazılmak üzere iki tipte olur ve vadesi dolduğunda faiziyle birlikte tahsil edilir. Sertifikanın kaybolması halinde mahkeme kararıyla, numarası belli sertifaka iptal edilebilinir. Yaygın bir şekilde 1980 yılında Türkiye’de kullanılmaya başlanan mevduat sertifikasını ABD 19&1, Ingiltere ise
1966 yılından beri kullanmaktadır. 6 aydan 2 yıla kadar vadeli olarak piyasaya sürülebilinlr.

Yorum yazın