MERKEZ BANKALARININ DEVLETLEŞTİRİLMESİ

doğru bir eğilim, Yirminci Yüzyılda başlamıştır.
Daha önce, emisyon kutumu aksiyonlarının özel kişilerde toplanması tabiî sayılıyordu. Devlet tarafından kurulmuş olan Rusya İmparatorluk Bankasının başarılı faaliyeti dahi, özel teşebbüs zihniyetile yönetilmesine bağlanıyordu. Hattâ iktisatçılar arasında, emisyon işlerinin tek bir kurum elinde toplanmaması gerektiğini ileri sürenler dahi az değildir.
Merkez bankalarının aksiyonları özel kişiler mülkiyetinde olduğu zamanlarda bile, hükümetler bu kurumlan faaliyetlerinde serbest bırakmamışlardır. Yöneticileri, hükümetçe atanmıştır. Reeskont ve açık piyasa işlemleri, devlet kontrolü altında tutulmuştur. Reeskont kârlarının tümü hiçbir vakit özel aksiyonerlere bırakılmamıştır.
İkinci Cihan Savaşı sonunda, İdarî ve siyasî reformlara girişmiş ülkelerde merkez bankaları devletleştirilmiş veya aksiyonlarının yarıdan fazlası Hâzineye yahut kamu kuruluşlarına intikal ettirilmiştir.
Almancası : Nationalisierung der Zentralbanken.
Fransızcası : nationalisation des instituts
d’émission.
İngilizcesi : nationalization of the central banks.
(Bk; merkez bankaları).

Yorum yazın