MERCIER DE LA RIVIERE (Paul Pierre)

Fizyokrat- lardandır.
1720-1794 yıllarında yaşamıştır.
Hukukçudur. Martinique adasında valilik etmiştir.
Fizyokratların doktrinini en iyi ifade etmiş yazardır.
Bir milletin zenginliğini Merkantilistlerln yapmak istedikleri gibi altın ve gümüş stokuna bağlamak doğru olamryacağını isbata çalışmıştır.

Yorum yazın