MEADE (James-Edward)

İngiliz iktisat profesörüdür.
1907 de doğmuştur.
Oxford ve Cambridge’de öğretim üyeliği yapmıştır.
İktisat siyaseti, plancılık, fiyat mekanizması, ödemeler bilânçosu ve gelişme sorunları hakkında eserleri vardır.
Neo-Klâsik Büyüme Teorisini kurmuştur.
(Bk; Neo-Klâsik Büyüme Modelleri. Meade Modeli).

Yorum yazın