McCULLOCH (John Ramsey)

İskoçyalı iktisatçıdır.
1789-1864 yıllarında yaşamıştır.
Ricardo’nun teorilerini benimsemiş ve izah etmiştir. Yazdığı iktisat kitabı, uzun yıllar üniversitelerde kullanılmıştır. Klâsik Ekolü berrak bir şekilde anlatmış ilim adamlarındandır.

Yorum yazın