MAURRAS (Charles)

Fransız gazetecisi ve edebiyatçısıdır.
1868- 1952 yıllarında yaşamıştır.
Fransıi Akademisi üyesidir. Milliyetçidir. Kralcıdır. Actiort Française gazetesinin müdürlüğünü yapmıştır.
İşgal yıllarında Almanlarla işbirliği yaptığı ileri sürülerek müebbed hapse mahkûm edilmiştir.
Faşizm ‘in kökünü Benito MussoUni’den geri-
lerde gören müelliflerin yazılarını delil olarak gösterdikleri bir gazetecidir.
(Bk; Faşizm).

Yorum yazın