MASOIN (Maurice)

Belçikalı iktisatçıdır.
1904-1964 yıllarında yaşamıştır.
Çeşitli kabinelerin müşavirliğini yapmıştır. Belçika Maliye Enstitüsünü* kurmuştur. Sanayi problemlerile uğraşmıştır.
Kamu mâliyesinin İktisadî teorisi ve enerji ekonomisi hakkında eserleri vardır.

Yorum yazın