MARSHALL PLANI

diğer adı, Avrupa Kalkınma Programı’dir. Avrupa Kalkınma Programı fikri. 5 Haziran 1947 de Harvard üniversitesinde Amerika Dışişleri Bakanı George MarshâU tarafından bahis konusu edilmiştir.
Bu teklif üzerine, aynı yılın Temmuzunda Paris İktisat Konferansı toplanmıştır.
Paris İktisat Konferansının hukuk müşavirliğini Fransız üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak bir süre hizmet etmiş bulunan Kıbrıs Türklerinden Prof. Tahsin Adam yapmıştır.
Müzakereler 18 Nisan 1948 de tamamlanmış ve Milletlerarası İktisadî işbirliği Organizasyonunun kurulması hakkındaki anlaşma imzalanmıştır. Avrupa İktisadî İşbirliğine Avusturya, Almanya, Danimarka, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya. İsveç, İsviçre. Türkiye, Yunanistan ve Amerika katılmıştır.
Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı, kalkınma ihtiyaçlarını tesbit etmiş ve plân dairesinde yardım faaliyetinin yürütülmesini sağlamıştır.
Avrupa iktisadi işbirliği Teşkilâtına paralel olarak Washington’da bir iktisadi işbirliği idaresi kurulmuştur.
Marshall Planı, Avrupa ülkelerine, kendi öz döviz kaynaklarını aşan miktarlarda ithalât yapmak ve yatırım malzemesi sağlamak imkânını kazandırmıştır, üye memleketlerin birbirlerinden ve Amerikadan yaptıkları ithalâtın önemli bir kısmı, Marshall Planı ödeneklerinden karşılanmıştır. Marshall Planı ödenekleri, hibe ve kredi mahiyetinde olmuştur.
Marshall Planı’nın uygulanması, 1952 sonlarında başarı ile tamamlanmıştır. Plan hedefine ulaştıktan sonra da, Avrupa İktisadî işbirliği faaliyetine devam etmiş ve* önemini muhafaza etmiştir.
Almancası : Marshall – Plan.
Fransızcası : Plan Marshall.
İngilizcesi : Marshall Plan.
(Bk; dış yardım programları, Amerikan yardımı, Avrupa İktisadî işbirliği Teşkilâtı, Avrupa Ödemeler Birliği).

Yorum yazın