MARSHALL (George Catlett)

Amerikalı asker ve devlet adamıdır.
1880-1959 yıllarında yaşamıştır.
İkinci Cihan Savaşında Amerika kara ve hava kuvvetlerinin yetiştirilmesini idare etmiştir. Strateji konularında, Roosevelt’in müşavirliğini yapmıştır. Genelkurmay Başkanlığında bulunmuştur. Çin iç Savaşını önlemek üzere aracılık etmiş ve başarısızlığa uğramıştır.
1947 de, Truman tarafından Dışişleri Bakanlığına tayin edilmiştir. Moskova, Rio, Bogota, Paris, Londra ve New York konferanslarında Amerika delegasyonlarına başkanlık etmiştir. 5 Haziran 1947 de. Harvard Üniversitesinde yaptığı konuşmada, bir Avrupa Kalkınma Programı teklif etmiştir. Bu teklifi, Marshall Planı’nin ve Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtmm doğmasile neticelenmiştir. Türkiye ve Yunanistana yardım programlarını yürürlüğe koymuştur. İsrail’in tanınmasını sağlamıştır. Nato’nun kurulmasına doğru ilk inisiyatifi göstermiştir.
1949 da, Dışişleri Bakanlığından ayrılmıştır.
(Bk; Marshall Planı).

Yorum yazın