Mark para birimi

MARK i. (alm. k.). Eskiden, germenlerde ve onların etkisiyle bütün avrupa ülkelerinde kullanılan bir para birimi. || Almanya Federal cumhuriyetinin ve Almanya Demokratik cumhuriyetinin para birimi (Deutsche Mark); 100 feniğe (pfennig) eşdeğerlidir. || Finlandiya para birimi. Bk. mark-ka.

— ansİkl. Başlangıçta 8 onsa eşit altın ve gümüş ağırlık birimi olan mark, para olarak X. yy. sonunda İngiltere’de, bir yy. sonra Almanya ve Fransa’da ve XII. yy. ortalarına doğru İtalya’da kullan ılmaıgıa başlandı. Fransa’da en çok kullanılan mark mark de Troyes oldu. Bu mark 64 gros ve 192 para değerdeydi. İtalya’da mark, Roma’da Papa Johannes XXII tarafından bastırıldı (marco di Curia, 63 altın florine e-şitti). Ayrıca Venedik, Cenova ve Ferrara’-da da kullanıldı. Almanya’da XIII. yy.dan itibaren Köln markı veya imparatorluk markı (233, 812 gr) çok yayıldı. Daha sonra çeşitli şehirlerde özellikle Hamburg’da bastırılan 16 şilinglik banka markı çıktı, imparatorluğun ilânından sonra 1871 ve 1873 para yasalarına dayanılarak, bütün Almanya’da altın mark (0,358 423 gr ince altın ihtiva eden 100 feniğe eşdeğerdi) basıldı ve Birinci Dünya savaşının başına kadar tedavülde kaldı. Para basma hakkı 1875’te Reichsbank’a ve diğer dört devlet bankasına (Bavyera, Saksonya, Württemberg, Baden) tanındı. 1914-1923 Yıllarında Almanya’nın uğradığı ağır enflasyon, markın yıkılmasına sebep oldu. Enflasyon sonunda, 1923 ekiminde, 1913 yılının altın markı 1000 milyar kâğıt marka tekabül ediyordu. Fiyatlar başdöndürücü şekilde artmıştı. Meselâ ekmeğin bir kilosunun fiyatı 428 milyar, tereyağınınki 56 000 milyardı. Para istikrarı 1923’ten sonra yeni bir kâğıt para, Rentenmark (1 000 milyon kâğıt marka eşitti) vasıtasıyle sağlandı. Bu da yerini ekim 1924’te Reichsmark’a bıraktı. Bu paranın basımı, tedavülünü altın rezerviyle teminat altına alan Reichsbank’a verildi. Reichsmark 0,358 423 gr altın karşılığı idi. 1948’de Reichsmark her iki Almanya’da yerini Deutsche Mark’a (Doğu Almanya’da Ostmark, Batı Almanya’ da Westmark) bıraktı (sembolü: DM). Batı Almanya 1961’de markın değerini yüzde 5 oranında arttırdı.

Yorum yazın