MARJİNAL GELİR

sürümün bir birim artmasile firmanın toplam gelirinde kaydedilen artıştır.
Almancası : Grenzerlös.
Fransızcası : revenu marginal.
İngilizcesi ; marginal revenue.
(Bk; marjinal etkinlik, marjinal hasıla).

Yorum yazın