MARCHAL (André)

Fransız iktisatçısıdır.
1907 doğumludur.
Paris Hukuk ve İktisadî ilimler Fakültesinde profesördür.
Eserleri bütün dünya üniversitelerinde izlenmektedir. Yalnız soyut teorilere ve yalnız ampirizme dayanan İktisadî tahlil türlerine karşıdır. İktisadî tahlillerin Enstitüsyonalizm ve Ekonometri metodlarından faydalanarak yapılmasına taraftardır. Ekonominin sosyal yönüne değer vermektedir. Terakki, gelişme, strüktür, ücret ve emek sorunları üzerinde araştırmaları vardır.
İktisadî eserlerinden başka, bir istatistik ki- , tabı vardır.
(Bk; Enstitüsyonalizm, Ekonometri).
MARCHAL (Jean), Fransız iktisatçısıdır. Andre Marchal’n büyük kardeşidir.
1905 doğumludur.
Paris Üniversitesinde öğretim üyesidir.
Bir Genel Ekonomi kitabı vardır. Fiyat mekanizması hakkında geniş incelemeler yapmıştır. Para ve Kredi konuları hakkında bir büyük eser kaleme almıştır. Millî gelirin dağılımını tahlil etmiştir.

Yorum yazın