MANN (Tom)

İngiliz işçi lideri ve sendikacısıdır. 1856-1941 yıllarında yaşamıştır.
John Burns ve Benjamin Tillett ile 1889 limanlar grevini tertiplemiştir. Bu grev/de kazandığı başarı, İngilterede ve dünyada sendikacılığın gelişmesini etkilemiştir.
Birkaç defa sendika faaliyeti dolayısile hapsedilmiştir.
1912 de, grevcileri hırpalamamaları için askerlere yaptığı hitap meşhurdur ve konuşma sanatının örnekleri arasında yer almıştır.
(Bk; sendikacılık).

Yorum yazın