MALTHUS’ÜN BÜYÜME MODELİ

Nüfus Teorisine dyaanarak inşa edenler, modern İktisatçılardır.
103 sayılı şekil, Malthus’ün Büyüme Modeli hakkında Charles P. Kindlberger tarafından yapılmış bir tahlili aksettirmektedir.
Üretim gelişme çizgisi, F yönünde, emek V6 sermaye marjinal hasılasının sıfıra indiği T noktasına kadar ilerleyebilecektir.
T noktasından öteye, bir üretim artışı sağlanamayacaktır.
Malthus’ün büyüme modeli, Ricardo’n^nYÂne eş değildir. Malthus modelinde, üretim gelişmesini belirten OEF, kırık bir çizgidir. Diğer bir deyişle, doğal kaynakların istihsale katkısı önce ideal gelişme çizgisini takip etmekte ve D noktasında tavan sınırına erişmektedir.
Ricardo’nun modelinde ise, Azalan Randımanlar Kanunu tedricî olarak etkisini icra etmektedir. Üretim, başlangıçta, ideal gelişme çizgisinin altında seyretmektedir. İstihsaldeki çoğalış OGT eğrisinin gösterdiği yoldan inkişaf etmektedir.
Malthus ve Ricardo, tahlillerinin sonunda birleşmektedirler. Her iki modelde, T noktası istihsalin azamî haddini teşkil etmektedir.
Almancası : Wachstummodell von Malthus.
Fransızcası : Modèle d’expansion malthusien.
İngilizcesi : Malthusian Expansion Path.
(Bk; Ricardo’nun Büyüme Modeli, Büyüme ve Gelişme).

Yorum yazın