MALTHUSİANİZM

nüfus çoğalmasının kon- ünü hedef tutan fikir hareketlerinin genel adı-
Imancası : Neo-Malthusianismus. ransızcası : Néo-Malthusianisme. gilizcesi ; Neo-Malthusianism.
k; fvlalthuş, Malthjus’ün Nüfus Teorisi).

Yorum yazın