MALİYET ENFLASYONLARI

Herhangi bir ekonomik birimin girdilerindeki yükselmelerin fiyatlarına yansıması sayesinde başlayan ve üretim sürecinde genişleyen enflasyona, maliyet enflasyonu adı verilir. Bir malın satın alınması ya da değerinin artırılması sırasında yapılan harcamalar sırasındaki fiyat artışları, aynı malın nihai fiyatı üzerinde etkin oluyorsa maliyet enflasyonu konu edilir.

Yorum yazın