MALİYET EĞRİLERİ

bir firmanın üretim maksadile yaptığı çeşitli masrafları gösterir. Üretim maliyeti, üretim hacmine bağlı olduğu gibi, kısa veya uzun dönem sürelerine göre de değişir. Bu bakımdan, maliyet eğrilerini, kısa ve uzun dönem olarak ikiye ayırarak incelemekte fayda vardır.
Kısa dönem bakımından maliyetler ikiye ayrılabilir: Sabit maliyetler ve değişir maliyetler. Bu çeşit sınıflama yapılırken teknolojik ve üretim faktörleri fiyatlarındaki değişmelerin olmadığı varsayılmakta, sadece üretim miktarlarındaki değişmeler dikkate alınmaktadır.
Sıbit maliyetler, üretim hacminin değişmesinden etkilenmezler. Örneğin kira, amortisman gibi masraflar. Bu çeşit masrafları, firma, ister

Yorum yazın