MALİYET

üretimi gerçekleştirmek üzere yapılan in putların parasal (veya aynî ekonomi koşulularında mukayeseli reel değer olarak) ifadesidir. Mal olma bedelidir. Bir İktisadî değeri elde etmek üzere yapılmış harcama tutarıdır.
Ricardo ve Mili’in Dış Ticaret Teorilerinde, maliyetler mukayeseli reel değer ölçülerine dayanmaktadır.
Inputlann toplamı, toplam maliyet terimi le belirtilir.
Ortalama maliyet, klâsik tanımile üretim biriminin mal olma bedelidir. Ancak genel- olarak ortalama maliyet ve birim ortalama maliyeti arasında ayırım yapan müellifler bulunmaktadır.
Marjinal maliyet, en son üretim biriminin veya birimler grupunun gerektirdiği input maliyetidir.
Ayrıca grup maliyeti, çeşit maliyeti, kademe maliyeti, sermaye maliyeti, alternatif maliyet, fırsat-maliyeti, kredi maliyeti, emek maliyeti ilh.. gibi maksada göre kullanılan terimler vardır.
Kısmi maliyet yahut Colson’un terimile prix de revient partiel, herhangi bir siparişi yerine getirmek üzere işletmenin sabit maliyet unsurlarını dikkate almaksızın döner sermaye inputlannı kapsayan maliyet hesabıdır. Kapasite altında çalışan firmalar, siparişi kaçırmamak için, normal maliyetin altında, fakat kısmî maliyet üstünde bir fiyata razı olabilirler. On Dokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında ve depresyon yıllarında, kısmi maliyetin uygulandığına demiryolu işletmelerinde oldukça sık rastlanmıştır. Havayolları kumpanyalarının bazı charter seferlerinde de, kısmî maliyet esas tutularak yapılan seferler vardır.
Almancası : Kösten.
Fransızcası : coût, frais.
İngilizcesi : cost.
(Bk; maliyet eğrileri, eş-maliyet doğrusu, marjinal maliyet, fırsat maliyeti, alternatif maliyet, firma dengesi, maliyet muhasebesi).

Yorum yazın