MALI GÜMRÜKLER

gümrük vergisinin, devletin gelir ihtiyacını karşılamak maksadile konmasıdır. Malî gümrük vergisinin himayeci gümrük vergisinden ayrıldığı en önemli nokta, birincide varidat sağlamak hedefi ön plânda tutulduğu halde, İkincide iç sanayii korumak gayesihin esas alınmasıdır.
Malî güméükler, esas itibarile vasıtasız vergilerin tam olarak gelişmediği kalkınma halindeki ülkelerde görülmektedir. Böylece, vergileme faaliyeti. kontrolü ve yakalanması kolay olan İktisadî faaliyetlere yöneltilmiş olmaktadır. Zira, gümrüklerden giren emtianın devamlı kontrol altında tutulması, vergi idaresinin henüz tam olgunlaşmadığı geri ekonomilerde de oldukça kolay bir işlem sayılmaktadır.
Malî gümrükler, varidat sağlama hedefine yönelik vergi türü olduğundan, üzerine salınan malın fiyat elâstikliğinin oldukça zayıf olması gereklidir. Ancak bu şart gerçekleştiği takdirdedir ki, vergi sebebi ile fiyatı artan malın talebinde önemli miktarda kısıntı meydana gelmez ve böylece devlet varidat sağlamış olur.
* Fiyat elâstikiyeti zayıf ithal mallarının genellikle lüks sayılabilecek mal olmaları varsayımı altında, malî gümrüklerin, gelir dağılımını düzeltici yönde etkileyen vergiler olduğu kabul edilebilir. Zira, bu varsayım altında, lüks tüketim vergilendirilmiş olmaktadır.
Gümrük • vergilerinde, çoğu hallerde malî hedefle iç sanayii koruma hedefi bir arada görülebilir. Bu durumda malî gümrüklerle himayeci gümrükler bif^ir^ ile kaynaşmış durumdadır
Almancası : Finanzzölle.
Fransızcası : droits de douane fiscaux.
İngilizcesi : customs duties of a fiscal nature.
(Bk; gümrük vergileri, gümrük tarifeleri).

Yorum yazın