MAKTUİYET USULÜ

vergi vermede, devlet ile mükelleflerin aralarında anlaşmak suretile vergi borcunu birlikte kararlaştırmalarıdır.
Buna kesim usulü, abonman usulü veya götürü usul de denir. Bu sistem, iki tarafı lüzumsuz formalitelerden kurtarmakla beraber âdil değildir. Zira vergi borcunun, verilmesi gerekenin altında veya üstünde olması çok muhtemeldir. Esasen çağımızda bu vergileme türü hemen hemen tatbik edilmemektedir.
Almancası : Akkordsystem.
Fransızcası : système des forfaits, système d’abonnement.

Yorum yazın