MAKTU VERGİ

mükelleflerden, genellikle eşit miktarlarda alınan vergilere verilen isimdir. Baş vergileri, meskenler üzerinden aynı miktarlarda alınan vergiler, bu bakımdan maktu vergi sayılır
Maktu vergiler mahiyetleri itibarile tersine mü- terakki ve adaletsiz vergilerdir. Zira mükelleflerden eşit olarak alınınca, gelir ve servet yükseldikçe verginin oranı düşmektedir.
Maktu vergiler daha ziyade olağanüstü zamanlarda tatbik edilmiş vergi nevileridir. Bu sebeple de çoğu zaman bir defaya mahsus olarak salınır. Bunların çoğu orta çağın feodal rejimlerinin kalıntısıdır. Çağımızda ne devamlı ne de bir defaya mahsus olmak üzere maktu vergi tipine hemen hemen rastlanmamaktadır.
Maktu verginin bir türü de. mağlûp edilen veya himaye altına alınan devletlerin galip devlete ödedikleri vergidir. Bu da bir defalık olabileceği gibi devamlı da olabilir. Osmanlı imparatorluğunda Birinci Murat zamanında, himaye altındaki devletlerden alınmak üzere maktu vergiler ihdas edilmiştir.
Almancası : Pauschalsummensteuer.
Fransızcası : impôt à forfait.
İngilizcesi : tump sum tax.
(Bk; abone).

Yorum yazın