MAKRO STATİK

zaman unsurunun rolünü dikkate almaksızın, durumun değişmeksizin kaldığını var sayan bir analiz şeklidir.
Keynes’in millî gelir oluşum analizi, makro statik analize bir örnek teşkil eder.
Zaman faktörünü dikkate almadan makro değişkenlerdeki hareketlerin etkilerini çözümlemeye çalışan analiz şekline mukayeseli makro statik adı verilir. Örneğin; çarpan analizi bu tip bir analiz şeklidir.
Almancası : Makro-Statik.
Fransızcası ; macrostatique.
İngilizcesi : macrostatics.
(Bk; makro dinamik).

Yorum yazın