MAKRO EKONOMİ

İktisadî olayları ve konuları toplu olarak, bütün halinde tahlil eder.
Makro ekonomi ve mikro ekonomi, karşıt kavramlardır.
Sözlük anlamında, makro BÜYÜK ve mikro KÜÇÜK demektir.
Millî ekonominin bütününü veya bütün bir sektörünü, bütün bir bölgesini veya faaliyet kolunu kapsayan teoriler, araştırmalar ve tahliller, makro ekonomi çerçevesine girer. Bireylerin, küçük ünitelerin veya firmanın analizi ise, mikro ekonominin konusudur.
Bir iş koluna hâkim olan dev firmalar tek başlarına ekonomiyi etkiliyebilecek önem taşıdıkları takdirde, makro kapsamına girerler.
Büyüme ve gelişme, millî gelir ve gayrı safi millî hasıla, gayrı safi milli fayda, iktisat politikası, dış ticaret, genel fiyat seviyesi, para ve kredi siyaseti, devlet plâncı lığı i Ih., makro ekonomi konularıdır. Rekabet rejiminde firma dengesi, marjinal maliyetler, serbest rekabette fiyat teşekkülü ilh. mikro ekonominin kapsamındadır.
Almancası : Makroökonomie.
Fransızcası : macroâconomie.
İngilizcesi : macroeconomics.
(Bk; model, Keynes, makro dinamik, makro statik, makro ekonomik analiz).

Yorum yazın