MAHREÇLER KANUNU veya SAY KANUNU

On
Dokuzuncu Yüzyılın başlangıcında ifade edilmiş- tir.
Mahreçler Kanunu, tanınmış Fransız iktisatçısı Jean-Baptiste Say’indir.
O tarihlerde. Klâsik Ekolu temsil eden MSfthus ve Ricardo, İktisadî gelişmenin geleceğine kötümser bir gözle bakmaktaydılar. Malthus’ün Nüfus Teorisi ve Ricardo’nun Ram Kanunu, İktisadî düşünce üzerinde bunaltıcı ağırlıklarını hissettirmekteydi. Ayrıca, konjonktür buhranlarının uyandırdığı endişeler gitgide yayılmaktaydı. Jean – Baptiste Say. MAHREÇLER KANUNU ile iktisat teorisinde İyimser Aktmn kurucusu durumuna geçmiştir.
Mahreç’in Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki karşılığı, çıkıt ve çıkak’tır. Jean-Baptiste Say, bu terimi sürüm akıcılığı yahut sürüm olanakları anlamında kullanmıştır.
Mahreçler Kanunumu doktrin tarihindeki önemini ortaya koyan, Keynes’tir. John Maynard Keynes, Klâsik Ekolü eleştirirken asıl hedef olarak Mahreçler Kanunum almıştır.
Mahreçler Kanununa göre;

Yorum yazın