Karl Lueger Kimdir

Karl Lueger

AvusturyalI politikacıdır.
1844- 1910 yıllarında yaşamıştır.
Orta tabakanın alt kademelerinden oy toplamıştır. Musevilerin ileri gelenlerile samimî dostlukları olmasına rağmen, Yahudi düşmanlığı kampanyalarının bayraktarlığını yapmıştır. Katoliklere dayanmıştır. İmparatorun muhalefeti. Viyana Belediye Başkanlığını üst üste kazanmasını önlememiştir. Viyanayı imar etmiştir.
Hayranları arasında, Adof Hitler adında genç bir AvusturyalI da bulunmaktaydı.
Bu gencin hayranlığı dolayısile, onu Nasyonal Sosyalizmin ve Faşizmin öncüsü sayar* yazarlar olmuştur.
(Bk; Faşizm).

Yorum yazın