LUDDITE

ler, On Dokuzuncu Yüzyıl başlangıcında makineleşme hareketine karşı çıkan işçi gruplarına verilmiş ad’dır. Luddite’ 1er, emek yerine makine ikamesini propaganda kampanyaları açarak, gösteriler tertipliyerek ve şiddete başvurarak önlemeğe çalışmışlardır.
Bu terim, makinelerin tahribine öncülük eden
Ned Lud adında birinin adından yapmadır.
(Bk; Ricardo’nun Değer Teorisi).

Yorum yazın