LOWE (Adolph)

görüşleri Almanyada ve Amerika- da İlk Cihan Savaşından sonra ilgi toplamış bir iktisatçıdır.
1893 de doğmuştur.
İktisat ve sosyolojinin ortak konuları üzerinde durmuştur.
Ayrıca, İlk Cihan Savaşından sonra yeni bir iktisat teorisi kurmak gerektiğini savunmuştur. İktisat teorisinde konjonktür dalgalanmalarını ön plâna almak ihtiyacını ileri sürmüştür. Klâsik ve Neo-Klâsik Fiyat Teorisi yerine «.dönen akım» yahut «circular flow» prensipine dayanarak konjonktürü ve piyasa hareketlerini tahlil etmek lüzumuna inanmış iktisatçılar arasında yer almıştır.
Teknik terakkinin çağımızda İktisadî hayata yön çizen en kuvvetli etken olduğunu anlatmağa çalışmıştır.
Kari Marx’n Büyüme Teorisini yeni koşulların ve tahlil aletlerinin ışığında tekrar gözden geçirmekte fayda olduğunu düşünmüştür.

Yorum yazın