LOVETT (William)

ingilterede Chartisme (Şartizm) hareketinin lideridir.
4800- 1877 yıllarında yaşamıştır.
Sendikacılık akımının genişlemesine çalışmıştır.
Hedefine hukuk yolundan ve mutedil mücadele metodlarile varmak istemiştir. Ancak giriştiği hareketin kontrolünü sonuna kadar elinde tutamamıştır. Hareketin müfrit hizbi, idareye hâkim olmuş ve şiddet eylemlerine başvurmuştur.
(Bk; Şartizm).

Yorum yazın