LOUVAIN EKOLÜ

aynı adı taşıyan Belçika Üniversitesinin mensuplarını ifade için kullanılan addır.
Van Zeeland, Baudhuin ve**/. Collard gibi iktisatçılar bu ekolün başlıca simalarıdır.
Louvain Ekolü konjonktür analizleri üzerinde çalışmalarını toplamıştır.
Kuruluş tarihi, Dünya Savaşları arasındaki devreye rastlar.
Almancası : Louvainer Schule.
Fransızcası : Ecole de Louvain.
İngilizcesi : Louvain School.
(Bk; Fernand Baudhuin).

Yorum yazın