Louis RENAULT

Fransa sanayicisidir.
1877-1944 yıllarında yaşamıştır.
İlk otomobilini 18i*. de yapmıştır. Bu arabanın başarılı olması üzerine, kardeşi Marcei ile Renault Fabrikasın kurmuştur. Otomobil sanayiine birçok teknik yenilikleri sokmuştur. Birincil Dünya Savaşında silah, cephane ve tank yapmıştır. Deniz motorleri ve ağır taşıt diesel’leri imal etmiştir.
* Yaratıcı bir iş adar: ; id: Beş yüzden fazla ihtira beratı almıştır.
(Bk; Ford, Fiaf, Penau1′. Fabrikaları).
RENAULT firması, Fransa’nın en büyük otomobil, kamyon, traktör, demiryolu malzemesi ve deniz motorleri imal eden fabrikasıdır.
Renault otomobilleri yalnız Fransa’nın, iç piyasasında en geniş payı elde tutmakla kalmamış, en çok ihracat yapan firma durumunu da sürekli olarak muhafaza etmiştir. Renault firması, Fransa dışında da fabrikalar kurmuştur.
Renault yöneticisi Piene Dreyfus ile ilk teması General Fikret El bizi m, Özer. Derbil ve Prof. Dr.
AH Bozer yapmışlardır. Eserin gerçekleşmesinde, Oyak’ın adları zikredilen bu üç idarecisi yanında, Genel Müdür Ahmet Özsoy’un da emeği geçmiştir.
‘ (Bk; ^Louis •Renâölti Ordu Yardfmla^ma’ -Ku-^ ‘ rumu). . o ı d ->

Yorum yazın