Louis Auguste SAY

Jean-Baptiste Say’n kardeşidir.
1774-1840 yıllarında yaşamıştır.
Milletlerin Zenginliği adlı eser üzerinde bir inceleme yapmıştır. Bu incelemede zenginliklerin ancak ve yalnız üretici kuvvetlerce yaratılabileceğini ileri sürmüştür.
(Bk; Jean-Baptiste Say).

Yorum yazın